Użytkownik Hasło Pamiętaj mnie Zarejestruj się!
Górny Wymiar Menu

Jak To Załatwić

O zrzeszaniu słów kilka.Zrzeszanie się nie jest warunkiem koniecznym do podejmowania starań wpływania na nasze łowiska i warunki uprawiania naszej pasji. Jednak może i często zwiększa nasz wpływ i siłę przebicia. Świadczą o tym liczne przykłady wymiernych, korzystnych działań różnych klubów, stowarzyszeń itp. Dlatego warto rozważyć taką możliwość. Zależnie od tego, z jakim rozmachem chcemy działać i co osiągnąć możemy wybrać jedną z kilku dróg. Może to być stowarzyszenie w ramach PZW, lub całkowicie niezależne. Dla członków PZW najprostszą drogą jest założenie klubu przy kole PZW, ponieważ nie wiąże się z wypełnieniem wielu formalności. Do powołania klubu wystarczy deklaracja o chęci jego powstania co najmniej 10 osób, złożona zarządowi koła, który w drodze uchwały przychyli się do tej inicjatywy. Trzeba mieć na uwadze, że taki klub nie ma nic wspólnego ze sportem, jest to klub towarzyski. Wszelkie inicjatywy wymagające nakładów finansowych są realizowane ze składek członków. Nie można w tym przypadku liczyć na finansowanie z zewnątrz, ani wymagać wsparcia ze strony koła, choć oczywiście może ono wspomagać działania klubu. Taki klub może zajmować się np. dbaniem o porządek wokół łowiska, zarybianiem, organizacją towarzyskich zawodów, szkółek dla młodych adeptów wędkarstwa itp. Może on zrzeszać w swych szeregach nie tylko członków danego koła. Może przez to być świetną okazją do zintegrowania większej liczby pasjonatów wokół jakiejś idei. Wykazanie zaangażowania w los łowisk lokalnego koła jest najprostszą drogą do uzyskania aprobaty dla wszelkich inicjatyw klubu, takich jak np. górne wymiary. [...czytaj więcej]

Łowiska PZW. Zdecydowana większość z nas w pogoni za okazałym cyprinusem spędza czas na łowiskach Polskiego Związku Wędkarskiego. Związek ten zarządza wielką liczbą różnego rodzaju wód. Tym samym ma ogromny potencjał tworzenia łowisk zaspokajających wymagania wszelkich grup wędkarzy. Niestety bardzo często wśród wędkarzy, w tym i karpiarzy daje się słyszeć krytyczne głosy w stosunku do PZW. Tematem tego tekstu nie jest jednak rozważanie słuszności tego typu opinii. Przybliżając zagadnienia związane z zasadami organizacji łowisk PZW, oraz możliwości włączania się w procesy podejmowania decyzji dotyczących tych właśnie łowisk, chciałbym zachęcić wszystkich karpiarzy, będących członkami PZW, do aktywnego uczestniczenia w działalności kół. Chcąc angażować się w los swoich łowisk zarządzanych przez PZW, trzeba dokładnie znać reguły na jakich funkcjonują, jak są podzielone, jakie kategorie łowisk utworzono i wreszcie jakie prawa i jakie obowiązki wynikają z tego dla użytkownika wód PZW. Celowo już na wstępie piszę o obowiązkach. Często możemy się spotkać ze stwierdzeniem: „płacę, więc wymagam”. Spłaszczanie relacji członek stowarzyszenia – stowarzyszenie, do relacji typu klient – sprzedawca, jest absolutnie błędne. Polski Związek Wędkarski jest dobrowolnym stowarzyszeniem, działającym w oparciu o Prawo o Stowarzyszeniach. Dobrowolnie decydując się na bycie jego członkiem, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad, na jakich funkcjonuje. Oczywiście nie znaczy to, że wewnątrz związku musi nam się wszystko podobać i że ze wszystkim musimy się zgadzać. Jednak postawa polegająca jedynie na narzekaniu zaprowadzi nas do nikąd. Chcąc realnie i skutecznie wpływać na warunki dla naszych pasji, musimy wykazać się choć odrobiną zaangażowania i znajomości zagadnienia. [...czytaj więcej]